Er rijden in Nederland en België miljoenen auto’s, motoren en vrachtauto’s rond. Iedere dag worden er nieuwe auto’s aan dat rijtje toegevoegd, maar worden er eveneens voertuigen uit het verkeer genomen. Het is belangrijk om er voor te zorgen dat auto’s zo veilig mogelijk de openbare weg opgaan. Om daar toch enige controle op uit te oefenen moeten auto’s om de X aantal tijd gecontroleerd worden door de autokeuring. Wanneer u over een auto beschikt die ouder is dan twee jaar dient u in Nederland verplicht jaarlijks een bezoekje te brengen aan een APK autokeuring station voor een APK check. Is uw auto prima in orde, dan kunt u er gewoon mee verder rijden. Zijn er kleine aanpassingen nodig, dan kunt u deze laten herstellen, maar is de auto in z’n geheel niet meer veilig, dan dient deze te worden gesloopt of in een net woord: gedemonteerd. Auto demontage gebeurt in een zogenaamde autosloperij of autodemontagebedrijf. Deze autodemontagebedrijven zorgen ervoor dat uw auto, motor of vrachtauto milieuvriendelijk wordt gedemonteerd en nog bruikbare auto sloop onderdelen worden hergebruikt.

Wat is een autosloperij of autodemontagebedrijf?

Een autosloperij wordt vaak ook wel een autokerkhof en in België een autoafbraak genoemd. Het is een plaats waar kapotte sloop auto’s heen worden gebracht. Het is een algemeen misverstand dat een auto op deze plaats meteen in de “pers” terechtkomt. Vooraleer dit te doen wordt de auto grondig bekeken en wordt er nagegaan of er eventueel nog onderdelen hergebruikt kunnen worden. Deze onderdelen worden uit de auto’s gehaald en worden vervolgens verkocht aan garages of aan eindgebruikers. Een autosloperij is een volledig legaal bedrijf die eigenaars van een loop of sloopauto de mogelijkheid biedt om er snel, efficiënt en zonder hoge kosten vanaf te komen.

Ongeveer 500 autosloperijen of autodemontagebedrijven in Nederland en België

Er is een tijd geweest dat er in Nederland ruim 2000 autosloperijen waren. De grote concurrentiestrijd heeft er echter voor gezorgd dat veel kleine autosloperijen in de loop der jaren zijn verdwenen. Heden vinden we in Nederland dan ook nog zo’n kleine 500 grotere autosloperijen terug die stuk voor stuk streven naar de beste en snelste afhandeling. Idem geldt voor België. Geloof het of niet, maar een autosloperij kan per dag soms enkele honderden auto’s ontvangen en persen. Niet alleen eindgebruikers, maar vooral garages en zelfs ook verzekeringsmaatschappijen zijn slechts enkele partijen die vaak gebruik maken van de diensten van een autosloperij.

autosloperij nederland en belgie

Auto onderdelen bij een sloperij in Nederland of België

Een sloperij in Nederland of een sloperij in België heeft veel auto onderdelen. Woont u dicht bij de Belgische of Nederlandse grens dan loont het misschien om de oversteek te maken en eens te kijken bij de buren. In beide landen heb je Mercedes-, BMW– en Renault sloperijen. Kijk en vergelijk de prijzen.

Autosloperij- en autodemontage brancheverenigingen

Slechts een klein aantal autosloperijen is aangesloten bij de vereniging van ARN (Auto Recycling Nederland) en/of Stiba (Nederlandse brancheorganisatie van gecertificeerde auto-, motorfiets-, truck- en aanverwante voertuig demontagebedrijven).
De ARN zorgt ervoor dat haar leden de wettelijke norm van 85% van het gewicht van een auto recyclen. Deze norm bedraagt in 2015 95%. Denkt u bij de aanschaf van uw auto sloop onderdelen aan het milieu, dan kiest u voor een auto demontage bedrijf dat is aangesloten bij de ARN en/of Stiba.